Åbent brev om farer og risici forbundet med at normalisere sexdukker og sexrobotter

Vi er en koalition af humanister, forældre, kvindegrupper, akademikere og aktivister, der laver kampagner mod den kommercielle objektificering af mennesker, som normaliseringen af sexrobotter er med til at fremme.
Udviklingen af de teknologier som sexrobotter er støttet af grupper indenfor Akademia, Business Robotics og Kunstig Intelligens (AI). Disse grupper er indtil videre lykkedes med at påvirke og forme en politiske retning, der alene peger på fordelene ved sexrobotter, mens de stort set har ignoreret de potentielt skadelige virkninger for kvinder, mænd og børn.

The Campaign Against Sex Robots (CASR) blev lanceret i 2015 med henblik på at gøre opmærksom på de nye måder, hvorpå ideen om at danne “relationer” med maskiner bliver mere og mere normaliseret.
Sexrobotter er animatroniske humanoid-dukker med gennemtrængelige åbninger. Forbrugerne opfordres til at betragte dukkerne som erstatninger for kvinder (overvejende), og de markedsføres som “ledsagere”, “veninder” eller “koner”. På et tidspunkt, hvor pornografi, prostitution og udnyttelse af børn florerer og faciliteres gennem digitale teknologier, er det blevet en global rentabel industri; Men produkterne fremmer objektiviseringen af den kvindelige krop og udgør som sådan et angreb på menneskets intimitet.

I CASR er vi særdeles bekymrede over, at børnelignende dukker og robotter bliver promoveret som “terapeutiske” for “non-offending pædofile” (NOP) og pædofile. Vi afviser naturalisering af pædofili som en “seksuel præference” og afviser begreber som “psedo-sexual” eller “minor attracted person”, der blot tjener til at legitimere seksuel vold mod børn.

I 2017-2018 støttede CASR et forbud mod elektroniske og kunstige repræsentationer af børn til voksne seksuelle krænkere (predators) i form af CREEPER ACT, der blev gennemført med succes i Repræsentanternes Hus i USA.

Vi tror på, at sexdukker og sexrobotter i kvindelig form bidrager til den en kultur, hvor seksuel vold mod kvinder og piger gentages på nye måder. På trods af kvinders politiske ligestilling står kvinder og piger stadig over for alvorlige trusler om seksuel vold indenfor hjemmets fire vægge – men også overfor voldtægt, up-skirt-fotos samt hævnporno. To kvinder bliver myrdet hver uge af tidligere eller eksisterende mandlige partnere, og ”mass grooming gangs” har målrettet gået efter sårbare unge piger i årtier.

Undersøgelser viser, at stærke menneskelige bånd og relationer er gode for mennesker og samfund, og at svækkelsen af menneskers sociale bånd er en vigtig medvirkende faktor til at skabe pres på den psykiske sundhed, økonomisk usikkerhed samt menneskelig isolation for kvinder, mænd og børn. Det er derfor i samfundets bedste interesse at dyrke en kultur af gensidig menneskelig støtte og indbyrdes afhængighed – og sætte brud på de sociale praksisser, som styrker en isolationskultur.

Vi mener, at robotter og AI bør bruges til menneskehedens gode og ikke bør finansieres eller produceres i former, som øger menneskelige sociale problemer.

Lovgivning halter ofte bagefter den teknologiske udvikling og regeringsministre responderer ofte med konstruktive politikker, når det er for sent, og skaden på samfundet og individet er sket.

Vi opfordrer derfor den danske regering til at afholde offentlige konsultationer forud for udviklingen af lovgivning i overensstemmelse med europæisk lov om sexdiskrimination og EU’s engagement i FN’s arbejde for børns rettigheder.

SIGN THE PETITION HEREpic-7-article

Underskrivere:
Organisationer
Campaign Against Sex Robots
Women Against Sexbots
Nordic Model Now!
FiLiA
nia
Critical Sisters
Object!
Not Buying It!
Collective Shout
Resist Porn Culture
Prostitution Research & Education
Ressources Prostitution
Victim Focus
CARE
Culture Reframed
Untameable Shrews
Standing Together Against Domestic Violence
Build a Girl Project
Centre for Women’s Justice
The World Youth Alliance
Zero Option for Sheffield
Freedom Programme
L’Agenda delle Donne
Radfem Italia

Personlige navne
Professor Kathleen Richardson
Nika Mahnič
Kate Davis
Anna Fisher
Professor Katina Michael
Rachel Bell
Lisa-Marie Taylor
Dr Heather Brunskell-Evans
Caitlin Roper
Melinda Tankard Reist
Mie Oehlenschlager
Professor Kathleen Stock
Meghan Murphy
Dr Safia Barikzai
Sally Jackson
Jessica Eaton
Kate Hillman
Lise Bouvet
Enrique Benítez
Dr Gabriela Gallegos Garrido
Fiona Broadfoot